title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Quốc Huy, hỏi quy định về nội dung quản lý chất lượng thi công
Thứ hai, 10/10/2022, 08:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Quốc Huy (huykq1997@gmail.com), nội dung như sau:

“Xin cho tôi hỏi Quy định về nội dung quản lý chất lượng thi công của nhà thầu đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước.”

Trả lời:

Chào ông,

Về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Chương II – Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, công tác quản lý chất lượng thi công của nhà thầu bao gồm các nội dung chính như sau:

- Quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.

- Quản lý người lao động trong việc đảm bảo an toàn lao động trên công trường.

- Quản lý đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.

- Quản lý vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong thi công xây dựng.

- Quản lý khối lượng thi công xây dựng.

- Quản lý tiến độ thi công xây dựng.

- Quản lý nghiệm thu công trình.

- Bản giao hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

- Và các nội dung quản lý khác liên quan đến quản lý chất lượng thi công của nhà thầu.

Riêng đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, cần tham khảo thêm các quy định liên quan đến công tác quản lý vốn thuộc nguồn vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công, cụ thể:

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Và các quy định khác: Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, quy định về quản lý công nợ…

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 279
Tin mới hơn
Tin đã đưa