title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Thân Trọng Cảnh, hỏi về sự phù hợp năng lực nhân sự đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm dự án theo nội dung chứng chỉ hành nghề đã được cấp
Thứ tư, 22/02/2023, 02:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Thân Trọng Cảnh (thaonghiaks@gmail.com), nội dung như sau:

 “Hiện tại công ty chúng tôi đang thực hiện gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án:

+ Tên dự án: Hệ thống thoát nước chống ngập úng khu vực xung quanh Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Long Thành.

+ Địa điểm: Xã An Phước, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

+ Loại công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật - thoát nước.

+ Cấp công trình: Cấp II

+ Quy mô công trình:

- Tuyến cống hộp BTCT thoát nước tổng chiều dài 435,8m (<1.000m) bao gồm:

Đoạn 1 dài khoảng 224.1m kích thước 2x(BxH) = 2x(2000x2500) mm;

Đoạn 3 dài khoảng 30m kích thước 2x(BxH) = 2x(1500x3000) mm;

Đoạn 5 dài khoảng 15m kích thước 2x(BxH) = 2x(2500x3000) mm;

Đoạn 7 dài khoảng 15m kích thước 2x(BxH) = 2x(2500x3000) mm;

Đoạn 9 dài khoảng 151,7m kích thước 2x(BxH) = 2x(2500x3000) mm.

Công trình cấp II (xác định cấp công trình theo quy mô kết cấu tại mục 2.10, bảng 2, Phụ lục II, TT06/2021/ TT-BXD ngày 30/06/2021).

- Tuyến mương hở BTCT thoát nước tổng chiều dài 1104,2m bao gồm:

Đoạn 2 dài khoảng 134,7m kích thước BxH = 3000x3000 mm;

Đoạn 4 dài khoảng 332,5m kích thước BxH = 3500x3500 mm;

Đoạn 6 dài khoảng 252,7m;

Đoạn 8 dài khoảng 207,9m kích thước BxH = 4000x3500 mm;

Đoạn 10 dài khoảng 176,4m, kích thước BxH = 4000x3500 mm.

Công trình cấp IV (xác định cấp công trình theo quy mô kết cấu tại mục 2.9, bảng 2, Phụ lục II, Tr.32 -TT06/2021/ TT-BXD ngày 30/06/2021).

Công ty chúng tôi phân công nhiệm vụ nhân sự đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm dự án như sau: Ông Thân Trọng Cảnh đã được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ hành nghề số: HCM - 00064176; Nội dung hoạt động xây dựng: Thiết kế cấp - thoát nước công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật - Hạng II.

Kính mong Sở Xây dựng xem xét hướng dẫn công ty chúng tôi, với năng lực nhân sự nêu trên có phù hợp đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm như án.

Xin trân trọng cảm ơn.”

Trả lời:

Chào ông,

Về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Các lĩnh vực, phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; trong đó không có quy định điều kiện năng lực đối với chức danh chủ nhiệm dự án khi thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đề nghị ông nghiên cứu Nghị định số 15/2021/NĐ-CP để việc bố trí nhân sự tham gia thực hiện dự án đảm bảo các điều kiện năng lực theo quy định.

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 292
Tin mới hơn
Tin đã đưa