title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Trần Trịnh Hữu Trí, hỏi về mã tiểu mục nộp lệ phí công bố hợp quy của sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng
Thứ hai, 29/11/2021, 06:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Trần Trịnh Hữu Trí (huutri2181@gmail.com), nội dung như sau:

“Xin cho biết “mã tiểu mục nộp lệ phí công bố hợp quy của sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng” để nộp tiền online. Xin cảm ơn.”

Trả lời:

Chào ông,

Về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Thông tin tài khoản nộp lệ phí công bố hợp quy của sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng:

- Tên tài khoản: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số tài khoản: 3511.0.1053658.00000, tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mục lục ngân sách Nhà nước: mã 419, mã Loại 340 và mã Khoản 341.

Trường hợp còn vướng mắc về nội dung trên, đề nghị ông liên hệ Văn phòng Sở Xây dựng (Tổ Tài chính – Kế toán) số điện thoại 028.39326214, số nội bộ 199.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 418
Tin mới hơn
Tin đã đưa