title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Võ Hùng, hỏi quy định về mái nhà mục 6.14 QCVN 06:2020
Thứ năm, 24/06/2021, 09:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Võ Hùng, nội dung như sau:

“Xin quý Sở giải thích rõ hơn về quy định cho lan can mái liên quan QCVN 06:2020:

“6.14 Trong các nhà có độ dốc mái đến 12 %, chiều cao đến diềm mái hoặc mép trên của tường ngoài (tường chắn) lớn hơn 10m, cũng như trong các nhà có độ dốc mái lớn hơn 12 % và chiều cao đến diềm mái lớn hơn 7m phải có lan can, tay vịn trên mái phù hợp tiêu chuẩn hiện hành. Các lan can, tay vịn loại này cũng phải được bố trí cho các mái phẳng, ban công, lô gia, hành lang bên ngoài, cầu thang bên ngoài loại hở, bản thang bộ và chiếu thang bộ mà không phụ thuộc vào chiều cao PCCC của nhà.”

Như vậy đối với mái nhà:

- Công trình công nghiệp hay mái bằng (ví dụ mái đón, mái tum - không có người sử dụng) thường có độ dốc 2-5% và chiều cao tới diềm mái >10m.

- Các mái ngói dốc >12%, chiều cao tới diềm mái >7m, thường các mái này cũng sẽ không có người sử dụng.

Trước đến nay những mái này, nếu không có người sử dụng thì không cần làm lan can, vậy theo mục 6.14 QCVN 06:2020 thì có phải làm lan can hay không? Hay có hướng dẫn nào làm rõ vấn đề này? Cảm ơn quý Sở!”

Trả lời:

Chào ông Võ Hùng,

Về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 02/2021/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình thay thế Quy chuẩn QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Do đó, đề nghị ông nghiên cứu QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình (sẽ có hiệu lực từ ngày 05/7/2021) để áp dụng. Trường hợp có vướng mắc cần làm rõ, đề nghị ông liên hệ qua Trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được giải đáp.

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 798
Tin mới hơn
Tin đã đưa