title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiệu về Thủ tục thông báo về việc cho thuê nhà ở đối với chủ sở hữu là cá nhân nước ngoài theo điểm a khoản 2 Điều 162 Luật Nhà ở
Thứ sáu, 19/06/2020, 07:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Câu hỏi của Ông Nguyễn Công Hiệu (hieujapan@gmail.com):

“Chúng tôi, công ty TNHH Gre Việt Nam, là doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản. Chúng tôi đang gặp vướng mắc về thủ tục thông báo khi chủ sở hữu căn hộ là cá nhân nước ngoài quốc tịch Nhật Bản cho thuê căn hộ. Cụ thể căn hộ cho thuê thuộc dự án Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Kính đề nghị Quý sở hướng dẫn về trình tự, thủ tục thông báo về việc cho thuê nhà với cơ quan quản lý nhà cấp huyện nơi có nhà ở theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 162 Luật Nhà ở. Xin chân thành cám ơn!”

Trả lời:

Chào Ông Nguyễn Công Hiệu, theo nội dung phản ánh của Ông, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; tại Điều 31 quy định về quản lý việc cá nhân nước ngoài cho thuê nhà ở:  

1. Trước khi ký hợp đồng cho thuê nhà ở thuộc sở hữu của mình, cá nhân nước ngoài phải gửi văn bản thông báo về việc cho thuê nhà ở đến Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở cho thuê. Nội dung thông báo bao gồm: tên chủ sở hữu, địa chỉ nhà ở cho thuê, thời gian cho thuê, bản sao Giấy chứng nhận của nhà ở cho thuê, Mục đích sử dụng nhà ở cho thuê.

2. Trường hợp pháp luật Việt Nam quy định phải có đăng ký kinh doanh đối với hoạt động cho thuê nhà ở thì cá nhân nước ngoài cho thuê nhà ở phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; khi chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà ở thì phải có văn bản thông báo cho Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở cho thuê biết để theo dõi, quản lý.

3. Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế để thu thuế theo quy định của pháp luật về thuế; báo cáo Sở Xây dựng theo định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc theo yêu cầu đột xuất về tình hình cho thuê nhà ở của cá nhân nước ngoài trên địa bàn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng.

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 1405
Tin mới hơn
Tin đã đưa