title Chỉ đạo của lãnh đạo

Triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Thứ hai, 22/06/2020, 06:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/6/2020, Sở Xây dựng có văn bản số 6890/SXD-HTKT về việc triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, qua đó thông tin như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 2169/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

Nhằm phát động người dân trên địa bàn thành phố tham gia hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 góp phần thực hiện mục tiêu gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố sạch, xanh, phát triển bền vững, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch phát triển mảng xanh năm 2020, đẩy mạnh công tác phát triển mảng xanh, triển khai trồng cây xanh tại các công sở, trường học, các quỹ đất trống trên địa bàn quản lý để góp phần tăng mảng xanh cho Thành phố.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và Kế hoạch xây dựng Thành phố Xanh – Thân thiện môi trường giai đoạn 2020 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Khẩn trương thực hiện các giải pháp đồng bộ, tập trung nguồn lực để giải quyết dứt điểm các điểm lấn chiếm hệ thống thoát nước, kênh rạch theo Công văn số 4062/UBND-ĐT ngày 03 tháng 10 năm 2019 và Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tăng cường tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu được ý nghĩa, tiện ích của việc dùng nước sạch, tự giác chấp hành các quy định khai thác, sử dụng nguồn nước, giảm dần việc khai thác nước ngầm; tuyên truyền vận động cộng đồng về cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình cấp nước có hiệu quả và bền vững.

2. Đối với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

- Chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân quận huyện tổ chức tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu được ý nghĩa, tiện ích của việc dùng nước sạch, tự giác chấp hành các quy định khai thác, sử dụng nguồn nước, giảm dần việc khai thác nước ngầm; tuyên truyền vận động cộng đồng về cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình cấp nước có hiệu quả và bền vững.

- Tổ chức vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch cấp nước năm 2020 nhằm đảm bảo theo Kế hoạch đề ra.

3. Đối với các phòng – ban, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng

3.1. Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật

- Tăng cường làm đẹp mỹ quan, quét dọn vệ sinh tại các công viên, mảng xanh công cộng trên địa bàn Thành phố.

- Chủ động phối hợp với các quận, huyện trong công tác phát triển mảng xanh, góp phần tăng mảng xanh cho Thành phố.

- Tiếp tục hoàn thành các kế hoạch, phần việc đã đăng ký nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” và Kế hoạch xây dựng Thành phố Xanh – Thân thiện môi trường giai đoạn 2020 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3.2 Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở

-  Tuyên truyền cổ động rộng rãi trong các cán bộ công chức về sử dụng tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước và môi trường sống.

- Treo băng rôn cổ động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn tại các cơ quan, trụ sở và các công viên, mảng xanh công cộng đang quản lý.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện.

Nội dung Công văn số 6890/SXD-HTKT được đăng tải tại đây.

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 2105
Tin mới hơn
Tin đã đưa