title Chỉ đạo của lãnh đạo

Triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan Sở Xây dựng
Thứ tư, 29/04/2020, 08:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1553/UBND-VX ngày 28 tháng 4 năm 2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (đính kèm).

Giám đốc – Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 Sở Xây dựng chỉ đạo như sau:

1. Giao Thủ trưởng các phòng, đơn vị quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc bình thường, tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng và nơi làm việc; tuyệt đối không lơ là, chủ quan; đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; người có dấu hiệu ốm, sốt nên ở nhà, không đến công sở, cơ quan, trường học, nơi công cộng, phải liên hệ bệnh viện, bác sỹ để được tư vấn và thực hiện theo hướng dẫn của bác sỹ; phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch đối với người đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác.

2. Giao Chánh Văn phòng tổ chức thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch đối với người đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác. Không tổ chức các cuộc họp có trên 30 người tham dự, đảm bảo giãn cách tối thiểu là 1m giữa người với người. Tiến hành vệ sinh phòng họp, khử khuẩn các bề mặt, các đồ vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi cuộc họp. Đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính qua mạng, qua hệ thống bưu điện; ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để họp trực tuyến và trao đổi công việc.

3. Đối với các công trình xây dựng và công viên, mảng xanh: Giao Chánh Thanh tra tham mưu văn bản tiếp tục triển khai phòng, chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực do Sở Xây dựng phụ trách, lưu ý cập nhật các nội dung mới của Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 và Công văn số 1553/UBND-VX ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 29 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới.

5. Giao Chánh Văn phòng chủ động theo dõi, phối hợp Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện, báo cáo Giám đốc chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn (nếu có).

Nội dung Công văn số 4562/SXD-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 về triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID tại cơ quan Sở Xây dựng tại đây.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 2589
Tin mới hơn
Tin đã đưa