title Chỉ đạo của lãnh đạo

Triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách thành phố quý I và công tác trọng tâm quý II năm 2020
Thứ tư, 20/05/2020, 08:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 20/5/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 5286/SXD-VP về việc triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách thành phố quý I và công tác trọng tâm quý II năm 2020.

Qua đó đề nghị các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 116/QĐ-SXD-VP ngày 31/01/2020 về giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng năm 2020 và Công văn 4254/SXD-VP ngày 24/4/2020 về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2020, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều kiện dịch bệnh; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, phát triển dịch vụ công trực tuyến, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu điện.

- Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người; tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quản lý xây dựng.

- Giao Phòng Thẩm định dự án chủ trì rà soát, đẩy mạnh tỷ lệ giải ngân đầu tư công; khẩn trương triển khai Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, xem đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2020 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt trên 80% vào thời điểm trước ngày 15/10/2020.

- Giao Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản chủ động triển khai thực hiện các bước tiếp theo của Chương trình phát triển nhà ở cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030 (2 triệu người dân mới đến với tổng dân số năm 2030 trên 11 triệu người).

- Giao Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật chủ động phối hợp triển khai thực hiện Chương trình phát triển cây xanh, công viên, khu dự trữ sinh quyển thế giới, đảm bảo chất lượng không khí và chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030; Đề án phát triển hệ thống cấp nước thành phố giai đoạn 2020 – 2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030; Đề án chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2045 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 – 2030.

- Giao Thanh tra Sở đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10/3/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với các đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

- Giao Phòng Hạ tầng kỹ thuật phối hợp Thanh tra Sở đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 3115
Tin mới hơn
Tin đã đưa