title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ Xây dựng
Thứ tư, 22/10/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 8282/VP-ĐTMT ngày 09/10/2014 về triển khai thực hiện Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị:

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng triển khai thực hiện theo đúng các quy định về yêu cầu kỹ thuật an toàn trong công trình xây dựng tại Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "An toàn trong xây dựng", mã số 18:2014/BXD.

- Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi công xây dựng theo quy định của Quy chuẩn.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản hồi và có đề xuất giải pháp thực hiện gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng có hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ dung.

Nội dung chi tiết Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "An toàn trong xây dựng" được đăng trên website Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 362
Tin mới hơn
Tin đã đưa