title Chỉ đạo của lãnh đạo

Quyết định số 4835/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ chí Minh ban hành Kế hoạch nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030
Thứ ba, 05/01/2021, 07:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ chí Minh có Quyết định số 4835/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030.

Đính kèm file: Quyết định số 4835/QĐ-UBND

Nguồn: Ủy ban nhân dân Thành phố

Số lượng lượt xem: 1623
Tin đã đưa