title Chỉ đạo của lãnh đạo

Quyết định số 4834/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”
Thứ ba, 05/01/2021, 07:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4834/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”.

Đính kèm file: Quyết định số 4834/QĐ-UBND

Nguồn: Ủy ban nhân dân Thành phố

Số lượng lượt xem: 1786
Tin mới hơn
Tin đã đưa