title Thành phố Thủ Đức

Văn bản số 3607/SXD-PTN&TTBĐS ngày 05/4/2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh Văn bản số 10633/SXD-PTN&TTBĐS ngày 17/9/2020
Thứ sáu, 09/04/2021, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/4/2021, Sở Xây dựng có Văn bản số 3607/SXD-PTN&TTBĐS về việc điều chỉnh Văn bản số 10633/SXD-PTN&TTBĐS ngày 17/9/2020.

Đính kèm file: Văn bản số 3607/SXD-PTN&TTBĐS

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 2226
Tin mới hơn
Tin đã đưa