title Thành phố Thủ Đức

Văn bản số 3608/SXD-PTN&TTBĐS ngày 05/4/2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh Văn bản số 839/SXD-PTN&TTBĐS ngày 18/01/2021
Thứ hai, 05/04/2021, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Ngày 05/4/2021, Sở Xây dựng có Văn bản số 3608/SXD-PTN&TTBĐS về việc điều chỉnh Văn bản số 839/SXD-PTN&TTBĐS ngày 18/01/2021.

Đính kèm file: Văn bản số 3608/SXD-PTN&TTBĐS

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 1865
Tin mới hơn
Tin đã đưa