title Chỉ đạo của lãnh đạo

Về tập trung nhân lực, phương tiện tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó sự cố hạ tầng  kỹ thuật trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố
Thứ ba, 16/06/2020, 09:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16/6/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 6559/SXD-HTKT về việc Về tập trung nhân lực, phương tiện tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó sự cố hạ tầng  kỹ thuật trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố.

Qua đó thông tin như sau:

Hiện nay đã vào mùa mưa bão, nhằm chủ động hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do sự cố hạ tầng kỹ thuật gây ra trong các tháng cao điểm mùa mưa bão năm nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố và văn bản số 1981/UBND-KT ngày 27 tháng 5 năm 2020 về tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn thành phố.

Tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật vào mùa mưa bão theo nội dung tại các văn bản của Sở Xây dựng có liên quan đến cơ quan, đơn vị (văn bản số 1945/SXD-HTKT ngày 26/02/2020 về việc tăng cường công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật trong năm 2020; văn bản số 6154/SXD-HTKT ngày 08/6/2020 về tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó ngã đổ cây xanh trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố; văn bản số 5921/SXD-QLCLXD ngày 02/6/2020 về việc thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn thành phố).

2. Nhằm đảm bảo an toàn cấp nước cho Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đề phòng các sự cố có thể xảy ra, Sở Xây dựng đề nghị:

- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần B.O.O nước Thủ Đức, Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông, Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nước sạch Sài Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp rà soát quy trình kiểm soát chất lượng nước sau xử lý; tăng cường giám sát chặt chẽ nguồn nước sau xử lý nhằm đảm bảo tuyệt đối chất lượng nước theo Quy chuẩn trước khi cung cấp cho người dân.

- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông có trách nhiệm rà soát chất lượng nguồn nước thô; tăng cường giám sát chặt chẽ nguồn nước thô nhằm phát hiện và xử lý các sự cố (nếu có) để đảm bảo nguồn nước thô phục vụ cho việc xử lý, sản xuất nước sạch.

- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đảm bảo áp lực nước trên mạng lưới cấp nước, đặc biệt các vị trí trụ chữa cháy nhằm đảm bảo công tác chữa cháy trên địa bàn thành phố.

3. Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện để tăng cường thực hiện:

- Kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh trên đường phố, công viên để đốn hạ những cây bị sâu bệnh, già cỗi, sam thân, bọng gốc, nghiêng nguy hiểm, cây nhớm gốc…; lấy nhánh khô, cắt mé gọn những cây có bộ tán lá lớn (nhánh xụ, cành vươn dài); chống sửa cây nghiêng; cành nhánh có khả năng bị gãy cao, lưu ý cành nhánh cây Sao đen để đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất cây xanh ngã đổ do giông gió, lốc xoáy gây thiệt hại, đặc biệt là tính mạng của người dân trong khi tham gia giao thông. Trong đó, chú trọng đặc biệt những cây có hệ rễ bị xâm hại do việc thi công các công trình (nâng cấp vỉa hè, cấp thoát nước, điện lực, viễn thông...); cây Phượng bị sâu bệnh, có kích thước lớn; cành nhánh những cây cao lớn (Sao, Dầu, Sọ khỉ…),; cây tại những tuyến đường tập trung nhiều phương tiện tham gia giao thông, khu vực thường tập trung đông người.

- Phối hợp với các Công ty Điện lực khu vực để cắt tỉa cây xanh dưới đường dây điện nhằm đảm bảo an toàn điện, an toàn cây xanh và mỹ quan đô thị.

- Phối hợp, hỗ trợ các Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong công tác kiểm tra để đảm bảo an toàn cây xanh do địa phương quản lý (theo văn bản số 5533/SXD-HTKT ngày 27/5/2020 của Sở Xây dựng về thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn Thành phố).

- Phối hợp các Ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy mạnh công tác nạo vét kênh rạch, hệ thống thoát nước đồng bộ để phát huy hiệu quả thoát nước của hệ thống hiện hữu.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, duy tu, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới, thay thế, vận hành có hiệu quả hệ thống thoát nước, các cống kiểm soát triều, van ngăn triều, trạm bơm theo phân cấp; tổ chức ứng trực, huy động máy bơm, thiết bị để kịp thời ứng cứu các điểm ngập nặng phát sinh trong khu vực nội thị.

- Rà soát những khu vực đang triển khai thi công các dự án có ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, trong đó kiểm tra kỹ biện pháp dẫn dòng thi công của các chủ đầu tư; kịp thời thông tin những vị trí dẫn dòng không đảm bảo đến các chủ đầu tư nắm để có những chỉ đạo đến đơn vị thi công khắc phục nhằm đảm bảo khả năng thoát nước được tốt nhất; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm phát huy hiệu quả của dự án.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hệ thống hệ thống chiếu sáng đô thị và xử lý ngay các công việc đảm bảo an toàn điện; lắp đặt bổ sung thiết bị bảo vệ an toàn điện nhằm kịp thời, chủ động ứng phó trong mùa mưa bão, lũ.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống điện (chiếu sáng trang trí, hệ thống tưới...), kịp thời sửa chữa những hư hỏng, khiếm khuyết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi tham gia sinh hoạt tại công viên, mảng xanh.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin sự cố hạ tầng kỹ thuật thuộc các lĩnh vực quản lý trên hệ thống 1022 và các kênh thông tin khác.

- Tổ chức lực lượng, phương tiện và chủ động phối hợp với địa phương, các lực lượng khác (Thanh niên Xung phong, Phòng cháy chữa cháy, Điện lực, giao thông…) để ứng phó, khắc phục nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi xảy ra sự cố hạ tầng kỹ thuật.

- Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ để xây dựng quy chế phối hợp riêng giữa hai đơn vị trong công tác ứng phó và khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật.

- Chủ trì, phối hợp Phòng Hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan lập group viber các cá nhân có trách nhiệm liên quan để thông tin, xử lý kịp thời những sự cố hạ tầng kỹ thuật theo từng lĩnh vực.

4. Đề nghị Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn để lập kế hoạch đốn hạ những cây có khả năng gây nguy hiểm (sâu bệnh, già cỗi, sam thân, bọng gốc, chết khô, cây nghiêng nguy hiểm,...), trong đó, đặc biệt lưu ý những cây gần chuồng thú dữ, khu vực thường tập trung đông du khách; và có những biện pháp nhằm cảnh báo kịp thời và hướng dẫn du khách tìm nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra mưa, gió giật mạnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời có báo cáo, đề xuất hướng giải quyết gửi về Sở Xây dựng để tháo gỡ, giải quyết.

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 2554
Tin mới hơn
Tin đã đưa