title Thẩm định dự án

Về thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư
Thứ hai, 12/05/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 12/5/2014, Sở Xây dựng có công văn số 3885/SXD-VP về việc thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư.

Theo đó, thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, với nội dung: "Phí thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư được thực hiện theo thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về hướng dẫn thu nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng". Sở Xây dựng sẽ căn cứ các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận đầu tư dự án để xác định mức thu phí thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính và tổ chức thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính.

 

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1088
Tin mới hơn
Tin đã đưa