Văn bản qui phạm pháp luật

Thông báo số 1154/TB-SXD-VLXD ngày 31/01/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 01/2023

Đính kèm: - Thông báo số 1154/TB-SXD-VLXD - Bảng giá doanh nghiệp tháng 01-2023 Phòng Vật liệu xây dựng

1154_TB-SXD-VLXD_Nguy n Th Huy n Hân_03_02_2023_04_580.pdf

07

1675752701230 Don tu nhiem.jpg

Ảnh

1675741685292 0b44d15bac1e76402f0f.jpg

Ảnh

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 7, từ ngày 06/02/2023 đến ngày 11/02/2023

Đính kèm Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 7, từ ngày 06/02/2023 đến ngày 11/02/2023 Văn phòng Sở

Lich tuan 07 chinh thuc_1.PDF

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 6, từ ngày 30/01/2023 đến ngày 04/02/2023

Đính kèm Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 6, từ ngày 30/01/2023 đến ngày 04/02/2023 Văn phòng Sở

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của BCH TW Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" năm 2023

Ngày 30 tháng 01 năm 2023, Đảng ủy Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 567-KH/ĐU về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của BCH TW Đảng...

567.PDF

Quyết định số 1592/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của Sở Y tế về thành lập Tổ chuyên gia công tác đặc biệt hỗ trợ hoạt động Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13 của Sở Y tế

Đính kèm Quyết định số 1592/QĐ-SYT Văn phòng Sở

1592-qd-syt.signed.pdf

06

1675414843047 1. Van ban SXD_02.02.23.docx

Quyết định số 128/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 128/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

128.pdf

Quyết định số 127/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 127/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

127.pdf

Quyết định số 126/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 126/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

126.pdf