Văn bản qui phạm pháp luật

Công văn số 839/SXD-PTN ngày 18/01/2021 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 1.904 căn hộ chung cư của tòa nhà 26T1 thuộc lô A1 và 03 tòa nhà 21Z, 26T1, 26T2 thuộc lô A2 của DA “Khu nhà ở cao tầng thuộc các lô đất A1, A2, A3, A4, A5, A6-KDC và CV Phước Thiện”, P. Long Bình và Long Thạnh Mỹ, Q.9

Ngày 18/01/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 839/SXD-PTN về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 1.904 căn hộ chung cư của tòa nhà 26T1 thuộc lô A1 và 03 tòa nhà 21Z,...

839_SXD-PTN_Nguy n Ki u Oanh_22_01_2021_02_130.pdf

23

Quận Tân Phú: Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn quận Tân Phú

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn quận Tân Phú ( Kế hoạch 205/KH-UBND ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú) ...

205-KH-UBND 01-9-2017 - TD9BQ-TAN PHU (1).pdf

Quận Tân Phú: Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về thực hiện Chương trình hành động số 30-CtrHĐ/QU ngày 05/5/2017 của Quận ủy Tân Phú về chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 30-CtrHĐ/QU ngày 05/5/2017 của Quận ủy Tân Phú về chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 15/8/2017...

186-KH-UBND 15-8-2017 -TĐB-TAN PHU.pdf

205-KH-UBND 01-9-2017 - TD9BQ-TAN PHU.pdf

Quận Tân Bình: Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 07/12/2018 của UBND Quận Tân Bình về di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 xuống cấp, hư hỏng (cấp độ D) trên địa bàn quận Tân Bình

Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 07/12/2018 của UBND Quận Tân Bình về di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 xuống cấp, hư hỏng (cấp độ D) trên địa bàn...

KH 279 UBNDQ (07-12-2018) di doi khan cap chung cu.pdf

Quận Tân Bình: Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 03/12/2018 của UBND Quận Tân Bình về xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 xuống cấp, hư hỏng (cấp độ D) trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2018 - 2020

Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 03/12/2018 của UBND Quận Tân Bình về xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 xuống cấp, hư hỏng (cấp độ D) trên địa bàn...

KH 277 UBNDQ (03-12-2018) xay dung chung cu.pdf

Quận Tân Bình: Kế hoạch số 253/KH-UBND-ĐT ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về cải tạo, sửa chữa chung cư, nhà tập thể cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận Tân Bình

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư, nhà tập thể cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận Tân Bình (Kế hoạch số 253/KH-UBND-ĐT ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình) ...

253-KH-UBND-ĐT 15-11-2017 - TĐBQ- TAN BINH.PDF

Quận Phú Nhuận: Kế hoạch số 863/KH-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch số 863/KH-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận) QT

863-KH-UBND 20-9-2017-TĐBQ-PHU NHUAN.pdf

Quận Phú Nhuận: Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về mời gọi đầu tư dự án xây dựng mới chung cư tại mặt bằng số 72/2, 72/4 và 72/6 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, quận Phú Nhuận

Kế hoạch mời gọi đầu tư dự án xây dựng mới chung cư tại mặt bằng số 72/2, 72/4 và 72/6 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, quận Phú Nhuận (Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân...

359-KH-UBND 19-4-2017- HUYNH VAN BANH.pdf

Quận Gò Vấp: Kế hoạch số 7022/KH-UBND-QLĐT ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2017 - 2020

Kế hoạch về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2017 - 2020 (Kế hoạch số...

7022-KH-UBND-QLĐT 13-12-2017-TĐBQ- GO VAP.PDF