Văn bản qui phạm pháp luật

Hội thao Công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Hồ Chí Minh vĩ đại” ; tiếp tục tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ...

07

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Việt Ca Maple (Các Thông báo số 13440, 13441, 13442, 13443, 13444, 13445, 13446, 13447, 13448, 13449/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng)

Đính kèm Các Thông báo số 13440, 13441, 13442, 13443, 13444, 13445, 13446, 13447, 13448, 13449/TB-SXD-VLXD Phòng Vật liệu xây dựng

Thông báo số 13408/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi

Đính kèm Thông báo số 13408/TB-SXD-VLXD Phòng Vật liệu xây dựng

13408_TB-SXD-VLXD-KTNN_Nguy n Th Thu S ng_05_10_2022_02_100.pdf

Thông báo số 13406/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Hiệp Hòa House

Đính kèm Thông báo số 13406/TB-SXD-VLXD Phòng Vật liệu xây dựng

13406._TB-SXD-VLXD_Nguy n Th Thu S ng_05_10_2022_02_150.pdf

13440-13449_TBHQ-SXD-VLXD_Nguy n T n Trung H u_05_10_2022_02_060.pdf

Quyết định số 1796/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1796/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Quyết định số 1797/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1797/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 13450, 13451, 13403/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng)

Đính kèm: - Thông báo số 13450/TB-SXD-VLXD - Thông báo số 13451/TB-SXD-VLXD - Thông báo số 13403/TB-SXD-VLXD ...

13403_TB-SXD-VLXD_Châu Bích Trâm_05_10_2022_02_170.pdf

13451_TB-SXD-VLXD_Châu Bích Trâm_05_10_2022_02_041.pdf

13450_TB-SXD-VLXD_Châu Bích Trâm_05_10_2022_02_042.pdf

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Tuấn Thanh (Các Thông báo số 13417, 13418, 13419, 13420, 13421, 13422, 13423, 13424, 13425, 13426, 13427, 13428, 13429, 13430, 13431, 13432, 13433, 13434, 13435, 13436, 13437, 13438, 13439/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng)

Đính kèm Các Thông báo số 13417, 13418, 13419, 13420, 13421, 13422, 13423, 13424, 13425, 13426, 13427, 13428, 13429, 13430, 13431, 13432, 13433, 13434, 13435, 13436,...

13417-13439_TBHQ-SXD-VLXD_Nguy n M nh Khôi_05_10_2022_02_090.pdf

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Phát Đạt House (Các Thông báo số 13409, 13410, 13411, 13412, 13413, 13414, 13415, 13416/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng)

Đính kèm Các Thông báo số 13409, 13410, 13411, 13412, 13413, 13414, 13415, 13416/TB-SXD-VLXD Phòng Vật liệu xây dựng

13409-13416_TB-SXD-VLXD_D ng Minh Tâm_05_10_2022_02_250.pdf

Thông báo số 13407/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH SX TM & DV Phú Lạc Khang

Đính kèm Thông báo số 13407/TB-SXD-VLXD Phòng Vật liệu xây dựng

13407_TB-SXD-VLXD_Nguy n Th Thu S ng_05_10_2022_02_120.pdf