Văn bản qui phạm pháp luật

title Phổ biến chế độ - chính sách

Quyết định số 1592/QĐ-SYT ngày 01/02/2023 của Sở Y tế về thành lập Tổ chuyên gia công tác đặc biệt hỗ trợ hoạt động Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13 của Sở Y tế
Thứ năm, 02/02/2023, 05:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 1592/QĐ-SYT

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 44