Văn bản qui phạm pháp luật

Quyết định số 943/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/6/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính sai sót tại Danh sách đính kèm Quyết định số 908/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/5/2023 của Sở Xây dựng

Đính kèm Quyết định số 943/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

943_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_01_06_2023_04_290.pdf

02

01

06

Công văn số 7775/SXD-QLN&CS ngày 01/6/2023 của Sở Xây dựng v/v kiểm tra đối tượng dự kiến thuê nhà ở xã hội nguồn vốn ngoài ngân sách tại dự án nhà ở xã hội Chương Dương, thành phố Thủ Đức (Đợt 21) và bổ sung 5 hồ sơ

Đính kèm Công văn số 7775/SXD-QLN&CS Phòng Quản lý nhà và công sở

7775_SXD-QLN&CS_Lê Minh Tâm_01_06_2023_02_370.pdf

Quyết định số 931/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 931/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

931_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_01_06_2023_09_460.pdf

Quyết định số 930/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 930/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

930_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_01_06_2023_09_480.pdf

Quyết định số 929/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 929/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

929_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_01_06_2023_09_490.pdf

Quyết định số 928/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 928/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

928_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_01_06_2023_09_490.pdf

Quyết định số 927/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 927/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

927_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_01_06_2023_09_500.pdf

Thông báo số 7720/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng v/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5/2023

Đính kèm: - Thông báo số 7720/TB-SXD-VLXD - Bảng giá doanh nghiệp tháng 5/2023 Phòng Vật liệu...

7720_TB-SXD-VLXD-KTNN_Nguy n Th Huy n Hân_31_05_2023_03_260.pdf

01