Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới...

Tin bài đang cập nhật ...

Thông tin chung

Kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư

Quận 1: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 1: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình chung cư số 155-157 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 1: Thông báo số 62/TB-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về kết quả kiểm định chất lượng công trình chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 1: Thông báo số 63/TB-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về kết quả kiểm định chất lượng công trình chung cư số 155-157 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 3: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình chung cư số 11 đường Võ Văn Tần Phường 6 Quận 3 (14/03/2018)
Quận 4: Thông báo số 163/TB-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về kết quả kiểm định chất lượng công trình chung cư số 6 Bis đường Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4 (14/03/2018)
Quận 4: Thông báo số 186/TB-UBND ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư Công trình chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường 6, Quận 4 (14/03/2018)
Quận 4: Thông báo số 187/TB-UBND ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư Công trình chung cư Trúc Giang, phường 12, Quận 4 (14/03/2018)
Quận 5: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình Chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo Phường 11 Quận 5 (14/03/2018)
Quận 5: Thông báo số 354/TB-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư Công trình chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5 (14/03/2018)

Văn bản hướng dẫn về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ

Quận 1: Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1 Xây dựng mới chung cư số 23 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 (21/03/2018)
Quận 3: Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về tổ chức di dời khẩn cấp đối với công trình tại địa điểm số 11 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 (20/03/2018)
Quận 3: Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về tổ chức hội nghị nhà chung cư, lựa chọn nhà đầu tư để tháo dỡ và xây dựng mới chung cư 11 Võ Văn Tần (20/03/2018)
Quận 4: Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 06/7/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 4 tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội (lô A,B, C), Phường 6, Quận 4 (13/07/2018)
Quận 4: Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 06/7/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 4 tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư Trúc Giang, Phường 13, Quận 4 (13/07/2018)
Quận 4: Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về xây dựng công trình mới thay thế chung cư cũ Trúc Giang, Phường 13, Quận 4 (20/03/2018)
Quận 4: Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về xây dựng chung cư mới thay thế các chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 4 (20/03/2018)
Quận 4: Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 05/12/2018 của UBND Quận 4 về xây dựng chung cư thay thế chung cư cũ Vĩnh Hội (lô A, B, C, M, N) P.6, Q.4 (12/12/2018)
Quận 5: Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về thí điểm xây dựng chung cư mới thay thế 05 cụm chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 5 (20/03/2018)
Quận 5: Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về di dời, tháo dỡ chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5 và xây dựng công trình theo quy hoạch (20/03/2018)

Thông báo mời gọi đầu tư