Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới...

Tin bài đang cập nhật ...

Thông tin chung

Kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư

Quận 1: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 1: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình chung cư số 155-157 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 1: Thông báo số 62/TB-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về kết quả kiểm định chất lượng công trình chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 1: Thông báo số 63/TB-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về kết quả kiểm định chất lượng công trình chung cư số 155-157 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 3: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình chung cư số 11 đường Võ Văn Tần Phường 6 Quận 3 (14/03/2018)
Quận 4: Thông báo số 163/TB-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về kết quả kiểm định chất lượng công trình chung cư số 6 Bis đường Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4 (14/03/2018)
Quận 4: Thông báo số 186/TB-UBND ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư Công trình chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường 6, Quận 4 (14/03/2018)
Quận 4: Thông báo số 187/TB-UBND ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư Công trình chung cư Trúc Giang, phường 12, Quận 4 (14/03/2018)
Quận 5: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình Chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo Phường 11 Quận 5 (14/03/2018)
Quận 5: Thông báo số 354/TB-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư Công trình chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5 (14/03/2018)

Văn bản hướng dẫn về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ

Quận 5: Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 5 (20/03/2018)
Quận 5: Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 5 (20/03/2018)
Quận 6: Kế hoạch số 169/KH-UBND-QLĐT ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư 119B Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6 (20/11/2018)
Quận 6: Kế hoạch số 190/KH-UBND-QLĐT ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về tổ chức Hội nghị nhà chung cư lựa chọn chủ đầu tư xây dựng chung cư mới thay thế chung cư 43 Bình Tây Phường 1 Quận 6 (14/03/2018)
Quận 6: Kế hoạch số 326/KH-UBND-QLĐT ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 6 giai đoạn 2017-2020 (20/03/2018)
Quận 6: Kế hoạch số 395/KH-UBND-QLĐT ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về xây dựng mới chung cư có kết quả kiểm định đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D - chung cư 119B Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6 (20/03/2018)
Quận 6: Kế hoạch số 396/KH-UBND-QLĐT ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về xây dựng mới chung cư có kết quả kiểm định đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D - chung cư 43 Bình Tây Phường 1 Quận 6 (20/03/2018)
Quận 6: Thông báo số 126/TB-UBND-QLĐT ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về giới thiệu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia đầu tư xây dựng mới chung cư số 43 Bình Tây, Phường 1, Quận 6 (14/05/2018)
Quận 7: Kế hoạch số 4402/KH-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về kiểm tra, xây dựng mới nhà chung cư xuống cấp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Quận 7 (20/03/2018)
Quận 8: Báo cáo số 721/UBND-QLĐT ngày 30/3/2018 của UBND Quận 8 Báo cáo tổng hợp về tiến độ thực hiện, thời gian dự kến hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1776/KH-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố (30/03/2018)

Thông báo mời gọi đầu tư