Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới...

Tin bài đang cập nhật ...

Thông tin chung

Kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư

Quận 1: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 1: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình chung cư số 155-157 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 1: Thông báo số 62/TB-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về kết quả kiểm định chất lượng công trình chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 1: Thông báo số 63/TB-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về kết quả kiểm định chất lượng công trình chung cư số 155-157 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (14/03/2018)
Quận 3: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình chung cư số 11 đường Võ Văn Tần Phường 6 Quận 3 (14/03/2018)
Quận 4: Thông báo số 163/TB-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về kết quả kiểm định chất lượng công trình chung cư số 6 Bis đường Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4 (14/03/2018)
Quận 4: Thông báo số 186/TB-UBND ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư Công trình chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường 6, Quận 4 (14/03/2018)
Quận 4: Thông báo số 187/TB-UBND ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư Công trình chung cư Trúc Giang, phường 12, Quận 4 (14/03/2018)
Quận 5: Kết luận về việc kiểm định chất lượng công trình Chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo Phường 11 Quận 5 (14/03/2018)
Quận 5: Thông báo số 354/TB-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về kết quả kiểm định chất lượng nhà chung cư Công trình chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5 (14/03/2018)

Văn bản hướng dẫn về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ

Quận 8: Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 29/12/2017 Tổng quát về các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 8 (29/12/2017)
Quận 8: Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 29/12/2017 Xây dựng mới chung cư Phạm Thế Hiển thay thế chung cư cũ đã xây dựng trước năm 1975 (29/12/2017)
Quận 8: Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 29/12/2017 Cải tạo, sửa chữa các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 8 (29/12/2017)
Quận Bình Thạnh: Kế hoạch số 129/UBND-QLĐT ngày 17/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về cải tạo, sửa chữa, và chỉnh trang chung cư cũ trên địa bàn quận Bình Thạnh giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Quận Bình Thạnh: Kế hoạch số 170/UBND-QLĐT ngày 12/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận Bình Thạnh giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Quận Bình Thạnh: Kế hoạch số 171/UBND-QLĐT ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về xây dựng mới thay thế chung cư cũ trên địa bàn quận Bình Thạnh giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Quận Gò Vấp: Kế hoạch số 7022/KH-UBND-QLĐT ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2017 - 2020 (20/03/2018)
Quận Phú Nhuận: Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về mời gọi đầu tư dự án xây dựng mới chung cư tại mặt bằng số 72/2, 72/4 và 72/6 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, quận Phú Nhuận (20/03/2018)
Quận Phú Nhuận: Kế hoạch số 863/KH-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Quận Tân Bình: Kế hoạch số 253/KH-UBND-ĐT ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về cải tạo, sửa chữa chung cư, nhà tập thể cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận Tân Bình (20/03/2018)

Thông báo mời gọi đầu tư