Tiếp cận thông tin

title Chuyên mục tiếp cận thông tin

Luật Tiếp cận thông tin
Thứ hai, 31/08/2020, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 04/6/2016, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2018.

Nội dung Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được đăng tải tại đây.

 

QT

Số lượng lượt xem: 395
Tin đã đưa