Tiếp cận thông tin

title Chuyên mục tiếp cận thông tin

Tài liệu giới thiệu Luật Tiếp cận thông tin
Thứ hai, 31/08/2020, 00:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Tải và xem file Tài liệu giới thiệu Luật Tiếp cận thông tin tại đây.

 

Nguồn: Bộ Tư pháp

QT

Số lượng lượt xem: 530