Chuyển đổi số ngành xây dựng TP.HCM

title Chuyển đổi số

Chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính của lĩnh vực vật liệu xây dựng tại TP.HCM năm 2023
Thứ ba, 07/03/2023, 06:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”; nhằm tiếp tục triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua một tháng triển khai thí điểm (bắt đầu từ ngày 12/12/2022), đến ngày 10/01/2023, Sở Xây dựng đã chính thức vận hành tiếp nhận và xử lý hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/.

Hình 1. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa

vật liệu xây dựng là một trong các thủ tục được truy cập thường xuyên

trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh

 

Hình 2. Hệ thống hướng dẫn cụ thể trình tự thực hiện, cách thức thực hiện,

thành phần hồ sơ, số bộ hồ sơ, biểu mẫu, căn cứ pháp lý, lệ phí,

thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện

 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (1), trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử, Hệ thống mới được triển khai đáp ứng đầy đủ các tính năng, được kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính còn cung cấp công cụ theo dõi về tiến trình, nhật ký hồ sơ, ghi nhận tất cả nội dung trao đổi, giao dịch điện tử giúp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp theo dõi, giám sát hồ sơ của mình; đồng thời, qua đó tạo thành công cụ để giám sát việc thực hiện dịch vụ công của các cơ quan nhà nước.

Theo đó, khi tham gia Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được mang lại một số lợi ích như: đăng ký, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến (tùy theo mức độ dịch vụ công của thủ tục); kịp thời nắm bắt các thông tin thay đổi thủ tục hành chính, cũng như thông tin công khai về tiến trình xử lý thủ tục hành chính; được hỗ trợ giải đáp kịp thời bằng nhiều hình thức trực tuyến khác nhau với thời gian 24/7 thông qua Tổng đài 1022 nhánh số 2 hoặc phản ánh ý kiến trực tiếp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố; được sử dụng dữ liệu hồ sơ điện tử trên cơ sở kho dữ liệu từ các hồ sơ đã đăng ký và kết quả trực tuyến; kho dữ liệu số hóa cá nhân; kho dữ liệu từ hệ thống chứng thực pháp lý văn bản điện tử. Dữ liệu này sẽ được sử dụng lại cho các lần sử dụng dịch vụ công trực tuyến tiếp theo.

Hình 3. Người dân có thể gửi phản ánh kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống.

 

Hình 4. Người dân có thể đánh giá hài lòng về cơ quan nhà nước, chất lượng công chức trên Hệ thống.

 

Từ khi vận hành đến nay, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết 60 hồ sơ thí điểm trong năm 2022 và 785 hồ sơ chính thức trong năm 2023 (tính đến ngày 28/02/2023) thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh, đều đảm bảo thời hạn xử lý theo quy định. Với việc vận hành Hệ thống mới, Sở Xây dựng quản lý tiến độ giải quyết hồ sơ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hiệu quả hơn, do tự động cập nhật thời gian luân chuyển giữa các bước; quản lý chuyên ngành tốt hơn nhờ Hệ thống có khả năng thống kê dữ liệu đã đăng ký và được tiếp nhận.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện các tính năng, công cụ của Hệ thống, nhằm ngày càng tối ưu hóa, trích xuất và xử lý dữ liệu, tự động liên kết ban hành kết quả của thủ tục, ứng dụng chữ ký số… nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong thời đại của “kỷ nguyên số” hiện nay.

 

(1) Nguồn tham khảo: Bài viết “TPHCM ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính” trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

(https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tphcm-ra-mat-he-thong-thong-tin-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-1491900816)

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 530
Tin đã đưa