Chuyển đổi số ngành xây dựng TP.HCM

title Chuyển đổi số

Kế hoạch số 3454/KH-SXD-VP ngày 15/03/2023 của Sở Xây dựng về triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và các ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023 tại Sở Xây dựng
Thứ sáu, 17/03/2023, 07:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Kế hoạch số 3454/KH-SXD-VP

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 78
Tin đã đưa