Chuyển đổi số ngành xây dựng TP.HCM

title Chuyển đổi số

Kế hoạch số 9304/KH-SXD-TCCB ngày 18/7/2022 của Sở Xây dựng về phát động phong trào thi đua thực hiện Chính quyền số, Chuyển đổi số tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 22/07/2022, 08:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Kế hoạch số 9304/KH-SXD-TCCB

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 34