Chuyển đổi số ngành xây dựng TP.HCM

title Chuyển đổi số

Nghị quyết chuyên đề Chi bộ lãnh đạo đảng viên, công chức Văn phòng Sở thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động công vụ
Thứ ba, 08/11/2022, 01:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

I. Tổng quan về nhiệm vụ chuyển đổi số

Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là hoạt động phát triển chính phủ số của các cơ quan quản lý nhà nước và tương ứng với đó là hoạt động phát triển chính quyền số, đô thị thông minh của các cơ quan chính quyền các cấp ở địa phương.

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước tập trung vào:

- Phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt;

- Tạo lập dữ liệu về kinh tế - xã hội phục vụ ra quyết định chính sách; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế;

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, cả trên thiết bị di động để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 phê duyệt Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh”.

Ngày 28/02/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 593/KH-UBND về triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2022, nội dung thực hiện gồm: Nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số; Hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số; Phát triển nền tảng số, hạ tầng số; Về xây dựng chính quyền số; Hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế số; Các trụ cột của Đề án Đô thị thông minh.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 2997/KH-SXD-VP ngày 31/3/2022 về triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2022 tại Sở Xây dựng.

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Sở trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, Chi bộ Văn phòng Sở đề ra nghị quyết chuyên đề với nội dung “Chi bộ lãnh đạo đảng viên, công chức Văn phòng Sở thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động công vụ”.

 

II. Thực trạng hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở

Về hạ tầng công nghệ thông tin gồm: Phòng máy chủ, hệ thống camera an ninh giám sát trong và ngoài trụ sở cơ quan, hệ thống mạng không dây, hệ thống mạng LAN trong các phòng của Sở, kết nối mạng qua đường truyền cáp quang Viettel, VNPT và Metronet, hệ thống máy trạm có 324 máy được trang bị từ năm 2012 - 2019 đang được sử dụng tại Sở. Hiện tại hệ thống đang vận hành ổn định, tuy nhiên, thời gian tới cần được nâng cấp bổ sung để đảm bảo về đường truyền, tốc độ truy cập mạng, an toàn thông tin.

Các ứng dụng triển khai chung theo mô hình chính quyền điện tử: Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng, Cổng dịch vụ công Thành phố, Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành, Hệ thống thư điện tử Thành phố, Hệ thống báo cáo cải cách hành chính của Thành phố, Hệ thống truyền hình trực tuyến, Cổng 1022 tiếp nhận và giải đáp thông tin, Phần mềm khiếu nại tố cáo, Hệ thống báo cáo số liệu về phát triển chính phủ điện tử do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, Chứng thư số, chữ ký số.

Các ứng dụng, phần mềm đã được triển khai đang hoạt động: Phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ ISO (một cửa điện tử), Trang thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến, App mobile SXD247, App mobile SXD711, Phần mềm chuyên ngành, cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Về tạo lập dữ liệu ngành xây dựng, Sở đã ban hành Quyết định số 1144/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/7/2022 về ban hành Kế hoạch tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu ngành xây dựng tại Sở Xây dựng giai đoạn 2022 - 2025.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tác nghiệp của cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: phần mềm quản lý văn bản và phần mềm quản lý hồ sơ ISO đôi lúc tốc độ xử lý chậm do dữ liệu nhiều, tình trạng công chức chậm cập nhật xử lý văn bản và hồ sơ ISO trên phần mềm, tỷ lệ sử dụng thư điện tử Thành phố chưa đạt 100%, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức.

 

III. Nội dung thực hiện chuyển đổi số tại Sở Xây dựng năm 2022

Một số nội dung trọng tâm được đề ra theo Kế hoạch số 2997/KH-SXD-VP ngày 31/3/2022, như sau:

1. Nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số

- Đẩy mạnh tham gia các khóa đào tạo, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Thông tin, tuyên truyền các chuyên mục về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số.

2. Hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số

Tăng cường tham gia trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, hội thảo, đào tạo về chuyển đổi số và định hướng xây dựng chính quyền số.

3. Phát triển nền tảng số, hạ tầng số

- Tiếp tục triển khai mở rộng, hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, dữ liệu và tích hợp với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Thành phố (LGSP) để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của Thành phố.

- Nghiên cứu phương án triển khai một số nền tảng số cơ bản, nền tàng kết nối tích hợp dịch vụ số hóa để hình thành kho dữ liệu lớn (BigData).

- Nghiên cứu đề xuất nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng.

4. Xây dựng chính quyền số

4.1. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại Sở

- Duy trì, đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ ISO, Phần mềm chuyên ngành, app mobile SXD711. Khắc phục tình trạng xử lý chậm ở một số chức năng, bảo trì, chỉnh sửa lỗi.

- Đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm xử lý văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính, phấn đấu 100% hồ sơ công việc được xử lý, cập nhật tiến độ qua môi trường mạng.

- Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

- Thư điện tử Thành phố: Phấn đấu 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử Thành phố để trao đổi thông tin, giao dịch hành chính điện tử.

- Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

4.2. Phát triển ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Cập nhật, cung cấp thông tin, vận hành app mobile SXD247.

- Triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 và các Quyết định có liên quan khác của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng Hệ thống thu thập ý kiến và đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng phục vụ.

- Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng: Công khai thông tin đầy đủ theo quy định; Công bố công khai các nội dung có liên quan ngành xây dựng theo quy định của pháp luật; Thường xuyên, kịp thời cập nhật thông tin hoạt động của Sở lên Trang thông tin điện tử.

4.3. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin

- Tham mưu hoàn thiện hệ thống đảm bảo an toàn thông tin tại Sở.

- Tham mưu triển khai hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời phần mềm độc hại.

- Tham gia các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin do Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai.

5. Về Đề án đô thị thông minh

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 854/QĐ-SXD-PTĐT ngày 08/7/2021 của Sở Xây dựng về ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025 tại Sở Xây dựng. Năm 2022, tập trung triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu ngành xây dựng, góp phần phát triển Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.

- Tiếp tục triển khai tổ chức, tạo lập, cập nhật, duy trì, tích hợp, khai thác cơ sở dữ liệu tại Sở Xây dựng và Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố theo Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác kho dữ liệu dùng chung và các danh  mục dữ liệu dùng chung.

- Lập, triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu ngành xây dựng tại Sở Xây dựng.

- Nghiên cứu, phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung Khối đô thị.

 

IV. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Lãnh đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Cấp ủy Chi bộ, đảng viên về chuyển đổi số

- Chi bộ lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đảng viên về chuyển đổi số. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số đến đảng viên, công chức và người lao động Văn phòng Sở.

- Chi bộ, Cấp ủy cần bám sát, xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp về chuyển đổi số để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện tại chi bộ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số tại Sở Xây dựng.

- Phát huy vai trò lãnh đạo của Cấp ủy trong việc thực hiện chuyển đổi số; coi việc triển khai thực hiện chuyển đổi số là một nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của Cấp ủy và toàn thể đảng viên, công chức và người lao động.

2. Lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung về chuyển đổi số

- Lãnh đạo thực hiện nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số: Cử đảng viên, công chức tham gia các khóa đào tạo, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số để có nhận thức đúng, hiểu rõ về chuyển đổi số trong cơ quan. Thông tin, tuyên truyền các chuyên mục về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số. Thông qua tuyên truyền, đào tạo, tập huấn sẽ góp phần đổi mới nhận thức về chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi từ quy trình, hệ thống quản lý và vận hành từ phương pháp truyền thống sang ứng dụng công nghệ số, bằng cách áp dụng các công nghệ mới. Từ đó, thay đổi phương thức điều hành, quy trình làm việc, văn hóa cơ quan theo hướng đổi mới, tiện ích và hiệu quả.

- Lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển nền tảng số, hạ tầng số: Duy trì, đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục các hệ thống phần mềm tại Sở; Triển khai 07 hoạt động, hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành được Thành phố bố trí kinh phí năm 2022-2023; Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản.

- Lãnh đạo, chỉ đạo về việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và quản lý hồ sơ ISO trong giải quyết công việc chuyên môn; đôn đốc các phòng xử lý văn bản, hồ sơ hành chính liên quan đến mảng công việc phụ trách; đôn đốc các phòng tăng cường sử dụng thư điện tử Thành phố để trao đổi thông tin, giao dịch hành chính điện tử; đôn đốc các phòng, đơn vị cập nhật, cung cấp thông tin trên app mobile SXD247.

- Lãnh đạo, chỉ đạo về việc triển khai và áp dụng dịch vụ công trực tuyến theo các văn bản chỉ đạo của Thành phố; tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ; tăng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến; áp dụng thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; tuyên truyền người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng Hệ thống thu thập ý kiến và đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng phục vụ.

- Lãnh đạo, chỉ đạo về cập nhật thông tin Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Công khai thông tin có liên quan ngành xây dựng theo quy định của pháp luật; Thường xuyên, kịp thời cập nhật thông tin hoạt động của Sở lên Trang thông tin điện tử.

- Lãnh đạo, chỉ đạo về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin: Hoàn thiện hệ thống đảm bảo an toàn thông tin tại Sở; Tham gia các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin do Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai.

- Lãnh đạo, chỉ đạo về phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1144/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/7/2022 về ban hành Kế hoạch tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu ngành xây dựng tại Sở Xây dựng giai đoạn 2022 - 2025.

3. Lãnh đạo nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ đảng viên, công chức và người lao động

- Cấp ủy cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên, công chức và người lao động về đạo đức công vụ; phát huy tính tích cực, chủ động, tinh thần tiên phong, gương mẫu; kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống và hành động.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự tận tụy trong giải quyết công việc của công chức, người lao động; thường xuyên bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ nhân dân; xử lý nghiêm những công chức, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức công vụ theo quy định. 

- Yêu cầu mỗi đảng viên, công chức và người lao động phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, chịu học, biết học và tự học có hiệu quả.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện

- Cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc quán triệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của đảng viên, công chức, người lao động Văn phòng Sở.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, giáo dục đảng viên, công chức và người lao động trong thực thi công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những công chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, hách dịch trong thực thi công vụ theo quy định. 

- Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của quần chúng nhân dân đối với đảng viên, công chức và hoạt động công vụ, đảm bảo quyền dân chủ cơ sở để người dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

 

V. Tổ chức thực hiện

Chi bộ Văn phòng Sở thống nhất phân công tổ chức thực hiện như sau:

Cấp ủy Chi bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và triển khai Nghị quyết này đến toàn thể đảng viên, công chức và nhân viên Văn phòng Sở. Trong đó, đảng viên là nòng cốt, tiên phong, gương mẫu thực hiện Nghị quyết này.

Chi bộ Văn phòng Sở có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở có trách nhiệm thực hiện tốt nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được toàn thể đảng viên Chi bộ nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết đạt 100% đảng viên có mặt tại buổi họp.

QT

Số lượng lượt xem: 162
Tin đã đưa