Chuyển đổi số ngành xây dựng TP.HCM

title Chuyển đổi số

Quyết định số 1360/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung Bộ Xây dựng
Thứ tư, 18/01/2023, 06:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 1360/QĐ-BXD

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 120
Tin đã đưa