Chuyển đổi số ngành xây dựng TP.HCM

title Chuyển đổi số

Quyết định số 1361/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 2.2
Thứ tư, 18/01/2023, 06:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Quyết định số 1361/QĐ-BXD

- Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 2.2

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 105
Tin đã đưa