Chuyển đổi số ngành xây dựng TP.HCM

title Chuyển đổi số

Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chiến lược quản trị dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Thứ tư, 08/02/2023, 02:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 328/QĐ-UBND

QT

Số lượng lượt xem: 146
Tin đã đưa