Chuyển đổi số ngành xây dựng TP.HCM

title Chuyển đổi số

Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ tư, 11/01/2023, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 79/QĐ-UBND

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 145
Tin đã đưa