title Công Đoàn Sở

Triển khai bộ sản phẩm tuyên truyền nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” (19/10/2020)
Kế hoạch tổ chức Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 năm 2020 (14/10/2020)
Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020 (19/05/2020)
Triển khai 02 Hội thi trực tuyến năm 2019 của Công đoàn Viên chức Thành phố (21/08/2019)
Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) (25/07/2019)
Công đoàn và Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2019 “Hiến giọt máu đào - trao niềm hy vọng” (10/05/2019)
Những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội Số 58/2014/QH13 (22/04/2019)
Quyết định số 07/QĐ-CĐVC ngày 04/4/2019 của Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế tổ chức quản lý, hoạt động "Quỹ xã hội Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh" (07/04/2019)
Chung kết hội thi “Duyên dáng áo dài Sở Xây dựng năm 2018” (12/04/2018)
Giải bóng đá Sở Xây dựng các tỉnh miền Đông Nam bộ mở rộng - Thắt chặt tình đoàn kết giữa Sở Xây dựng các tỉnh (20/09/2017)
Hưởng ứng Tháng hành động “Vì trẻ em” (22/07/2015)
Sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) (20/04/2015)
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII (20/02/2015)