title Công Đoàn Sở

Công văn số 2522/UBND-VX ngày 28/7/2021 của UBND TP.HCM về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (30/07/2021)
Công văn số 8151/SXD-TCCB ngày 29/7/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 2523/UBND-VX ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố (30/07/2021)
Công văn số 6739/SXD-VP ngày 20/6/2021 của Sở Xây dựng về triển khai Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của UBND Thành phố tại Sở Xây dựng (21/06/2021)
Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở Xây dựng tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện (15/06/2021)
Công văn số 64/CĐVC ngày 02/6/2021 của Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (04/06/2021)
Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 (04/06/2021)
Công văn số 6001/SXD-VP ngày 03/6/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Sở Xây dựng (04/06/2021)
Công văn số 667/QPTNO-TĐ ngày 23/4/2021 của Quỹ Phát triển nhà ở về việc hỗ trợ phổ biến thông tin và tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức vay tiền tạo lập nhà ở (10/05/2021)
Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), kỷ niệm 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021) (29/04/2021)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (28/04/2021)
Triển khai bộ sản phẩm tuyên truyền nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” (19/10/2020)
Kế hoạch tổ chức Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 năm 2020 (14/10/2020)
Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020 (19/05/2020)
Triển khai 02 Hội thi trực tuyến năm 2019 của Công đoàn Viên chức Thành phố (21/08/2019)
Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) (25/07/2019)
Công đoàn và Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2019 “Hiến giọt máu đào - trao niềm hy vọng” (10/05/2019)
Những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội Số 58/2014/QH13 (22/04/2019)
Quyết định số 07/QĐ-CĐVC ngày 04/4/2019 của Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế tổ chức quản lý, hoạt động "Quỹ xã hội Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh" (07/04/2019)
Chung kết hội thi “Duyên dáng áo dài Sở Xây dựng năm 2018” (12/04/2018)
Giải bóng đá Sở Xây dựng các tỉnh miền Đông Nam bộ mở rộng - Thắt chặt tình đoàn kết giữa Sở Xây dựng các tỉnh (20/09/2017)