title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 2522/UBND-VX ngày 28/7/2021 của UBND TP.HCM về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Thứ sáu, 30/07/2021, 02:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 28/7/2021, UBND TP.HCM ban hành Công văn số 2522/UBND-VX về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đính kèm file: Công văn số 2522/UBND-VX

QT

Số lượng lượt xem: 3264