title Công Đoàn Sở

Công văn số 77/CĐVC ngày 15/8/2021 của Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021, Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Thứ tư, 18/08/2021, 02:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 15/8/2021, Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 77/CĐVC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021, Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đính kèm file: Công văn số 77/CĐVC

QT

Số lượng lượt xem: 569