title Chỉ đạo của lãnh đạo

Công văn số 8151/SXD-TCCB ngày 29/7/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 2523/UBND-VX ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Thứ sáu, 30/07/2021, 02:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/7/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 8151/SXD-TCCB về việc triển khai thực hiện Công văn số 2523/UBND-VX ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đính kèm file: Công văn số 8151/SXD-TCCB.

QT

Số lượng lượt xem: 1200