title Công Đoàn Sở

Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IV Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Thứ ba, 25/10/2022, 05:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Kế hoạch số 18/KH-CĐVC ngày 14/6/2022 của Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh

QT

Số lượng lượt xem: 259