title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 19/07/2021, 03:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 19/7/2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 7923/KH-SXD-TCCB về triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file: Kế hoạch số 7923/KH-SXD-TCCB

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 1616