title Công Đoàn Sở

Quyết định số 07/QĐ-CĐVC ngày 04/4/2019 của Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế tổ chức quản lý, hoạt động "Quỹ xã hội Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh"
Chủ nhật, 07/04/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định số 07/QĐ-CĐVC ngày 04/4/2019 của Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế tổ chức quản lý, hoạt động "Quỹ xã hội Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh"

Số lượng lượt xem: 536