title Công Đoàn Sở

Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021
Thứ sáu, 04/06/2021, 05:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 19/5/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.

Đính kèm file: Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ

QT

Số lượng lượt xem: 614