title Công Đoàn Sở

Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2066/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021
Thứ tư, 18/08/2021, 02:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/8/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2066/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.

Đính kèm file: Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ

QT

Số lượng lượt xem: 4163