title Công Đoàn Sở

Triển khai bộ sản phẩm tuyên truyền nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”
Thứ hai, 19/10/2020, 02:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chương trình công tác Công Đoàn năm 2020, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời tăng cường giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động tham gia thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định 67/2017/QĐ-UBND Quy tắc ứng xử của công chức viên chức Hồ Chí Minh), Ban Thường vụ Công Đoàn viên chức Thành phố có Thông báo số 70/TB-CĐVC ngày 12/10/2020 về việc triển khai bộ sản phẩm tuyên truyền nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Nội dung cụ thể như sau:

+ Bộ sản phẩm infographic: những điểm chính trong Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố hồ Chí Minh.

 

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 15 video clip ngắn tuyên truyền về văn hóa ứng xử nơi công công, nơi làm việc (do Công đoàn cơ sở thành viên Nhà Văn hóa Thanh niên – Công đoàn cơ sở cơ quan Thành đoàn thực hiện). Tải và xem các video clip theo đường dẫn sau đây:

1. Văn hóa họp

https://drive.google.com/file/d/17nnN25V57Nvk75gu6Gkzs9lwFrIN3XBZ/view?usp=sharing

2. Cùng nhau phân loại rác tại nguồn

https://drive.google.com/file/d/1l0oBL8Xl7_hIgef1-vofheQGpSycfizh/view?usp=sharing

3. Không xả rác bừa bãi

https://drive.google.com/file/d/1BdCLE-u_DbZO6qBuuwrOSX-J2XJn9kh0/view?usp=sharing

4. Văn hóa tham dự chương trình

https://drive.google.com/file/d/1Nh5kjaj_yq4KXy7fr5j-OEKyJ6tk7lR_/view?usp=sharing

5. Hãy giúp người già, trẻ em băng qua đường

https://drive.google.com/file/d/153iHJ1ANO9hufd2nl1c6x4bwt7WwE0-V/view?usp=sharing

6. Văn hóa giao thông

https://drive.google.com/file/d/1C9KeMtcTWn1FxLEdx6JFv9yUOnByBVB9/view?usp=sharing

7. Văn hóa xếp hàng

https://drive.google.com/file/d/19sKhA-LxZjhTUlJo0SwolX3QW344BNi4/view?usp=sharing

8. Ứng xử nơi công sở

https://drive.google.com/file/d/1ybeeySCzfjpK1OI2HPVFJT5U8R4lwZHy/view?usp=sharing

9. Lên xuống cầu thang đúng cách

https://drive.google.com/file/d/1rnWvqP7_-iRkXL8FJ4R8OGv5uedMsxCc/view?usp=sharing

10. Văn hóa nhà sách

https://drive.google.com/file/d/1Jd-DmN7n-JWpqSa7OZz8TbObPbuZdzrT/view?usp=sharing

11. Những điều khiếm nhã trong thang máy

https://drive.google.com/file/d/1KyFnCZHu6OBOrIo3QuaUcOiQbfkGJ1W1/view?usp=sharing

12. Nhà trường và phụ huynh

https://drive.google.com/file/d/1LmxR3aa0qFXmw0yTWHoS7G7qI2_WTU1W/view?usp=sharing

13. Hãy tận tình hướng dẫn người đến bệnh viện

https://drive.google.com/file/d/1HZPzLDEsilEHkAlHTbpf1Y5HL-xSUeQN/view?usp=sharing

14. Văn hóa ứng xử khi đến cơ quan chính quyền

https://drive.google.com/file/d/1Sxq6a-aJCfFyRIFDt8CRK_0OOCxw656W/view?usp=sharing

15. Văn hóa ứng xử của CBCC với người dân

https://drive.google.com/file/d/1SlHEJG_BCULXUTqFiarUgRRV_szWzLGM/view?usp=sharing

 

QT

Số lượng lượt xem: 1527