title Công Đoàn Sở

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2023) (03/07/2023)
Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng cơ quan Sở Xây dựng Lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2023 - 2028 (12/04/2023)
Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IV Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (25/10/2022)
Hội thao công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022 thành công tốt đẹp (17/10/2022)
Hội thao Công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022 (07/10/2022)
Sở Xây dựng TPHCM chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08-3-2022 (08/03/2022)
Kế hoạch số 1754/KH-SXD-BVSTBPN ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2022) và 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (28/02/2022)
Công văn số 77/CĐVC ngày 15/8/2021 của Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021, Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (18/08/2021)
Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2066/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 (18/08/2021)
Công văn số 2522/UBND-VX ngày 28/7/2021 của UBND TP.HCM về kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (30/07/2021)
Công văn số 8151/SXD-TCCB ngày 29/7/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 2523/UBND-VX ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố (30/07/2021)
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (19/07/2021)
Công văn số 6739/SXD-VP ngày 20/6/2021 của Sở Xây dựng về triển khai Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của UBND Thành phố tại Sở Xây dựng (21/06/2021)
Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở Xây dựng tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện (15/06/2021)
Công văn số 64/CĐVC ngày 02/6/2021 của Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (04/06/2021)
Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 (04/06/2021)
Công văn số 6001/SXD-VP ngày 03/6/2021 của Sở Xây dựng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Sở Xây dựng (04/06/2021)
Công văn số 667/QPTNO-TĐ ngày 23/4/2021 của Quỹ Phát triển nhà ở về việc hỗ trợ phổ biến thông tin và tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức vay tiền tạo lập nhà ở (10/05/2021)
Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), kỷ niệm 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021) (29/04/2021)
Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (28/04/2021)