Đảng bộ sở

title Đảng Bộ Sở

Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Thứ hai, 18/03/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 08/3/2019, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Trọng Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2018 trên các mặt:

- Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng.

- Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức – cán bộ; xây dựng Đảng bộ, chi bộ.

- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội Sở.

- Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Trong năm 2018, Đảng ủy Sở Xây dựng đã lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Sở, trong đó trọng tâm đẩy mạnh tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Chương trình đột phá chỉnh trang và phát triển đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 06 Chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố lần thức II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Trần Trọng Tuấn phát biểu tổng kết hội nghị, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tập trung 03 mặt quan trọng sau:

1. Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt và thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ Sở.

2. Tập trung thực hiện công tác kiện toàn bộ máy để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

3. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng nội bộ tạo động lực thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng bộ Sở.

Số lượng lượt xem: 1033
Tin đã đưa