Đảng bộ sở

title Đảng Bộ Sở

Chi bộ Văn phòng Sở Xây dựng tổ chức tọa đàm về vai trò của Đảng viên trong công tác vận động quần chúng
Thứ tư, 09/11/2011, 22:04 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai thực hiện hơn 4 năm qua, đến nay công tác này đã trở thành công tác thường xuyên phải thực hiện trong hệ thống chính trị.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23/8/2011 của Thành ủy, kế hoạch 19-KH/ĐUS ngày 23/9/2011 của Đảng ủy khối và kế hoạch của Đảng ủy Sở về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt, Thành ủy đã có công văn số 201-CV/TU ngày 10/10/2011 về cụ thể hóa một số nội dung thực hiện kế hoạch số 13-KH/TU của Thành ủy.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng mà đảng viên phải thực hiện, cụ thể là đảng viên của chi bộ Văn phòng Sở, với mục đích qua tọa đàm giúp cho từng đảng viên nhận thức sâu hơn về công tác vận động quần chúng của mình cụ thể ở vị trí công tác; trao đổi các giải pháp, cách thức làm công tác vận động quần chúng của đảng viên nhằm đạt hiệu quả cao nhất; giúp mỗi đảng viên tự rèn luyện mình để nâng cao mọi mặt để làm tấm gương thực hiện vận động quần chúng tốt nhất; giúp quần chúng cơ quan hiểu thêm về Đảng, về vai trò của người đảng viên để phấn đấu rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác Văn phòng Sở, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Ngày 27/10/2011 Chi bộ Văn phòng Sở tổ chức Tọa đàm về chủ đề “Vai trò của Đảng viên trong công tác vận động quần chúng” với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở và sự tham gia của 12 đảng viên thuộc Chi bộ, 04 cảm tình đảng, 03 khách mời đại diện Chi bộ Quản lý kinh tế xây dựng, Chi bộ Quản lý nhà và công sở, Công đoàn Sở Xây dựng và toàn thể CBCC Văn phòng Sở.

Buổi Tọa đảm diễn ra trong không khí sôi nổi, thoải mái, có rất nhiều ý kiến phát biểu trao đổi, tranh luận xoay quanh các nội dung cụ thể, thiết thực như: công tác vận động quần chúng của đảng viên là gì?; vì sao đảng viên chi bộ Văn phòng Sở phải làm công tác vận động quần chúng; làm thế nào để đảng viên làm tốt công tác vận động quần chúng …

Sau hơn hai giờ tọa đàm, với sự tham gia 21 lượt ý kiến của đảng viên Chi bộ và 02 khách mời, Chi bộ đã thảo luận và làm rõ nhiều vấn đề, giúp đảng viên cũng như CBCC Văn phòng nhận thức sâu hơn về công tác dân vận; quyết tâm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chung của Văn phòng Sở.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 431