Đảng bộ sở

title Tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chương trình hành động số 471-CTrHĐ/ĐU ngày 04/01/2022 của Đảng ủy Sở Xây dựng)
Thứ tư, 04/05/2022, 07:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Chương trình hành động số 471-CTrHĐ/ĐU

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 243
Tin đã đưa