Đảng bộ sở

title Tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/ĐU ngày 03/02/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng)
Thứ tư, 04/05/2022, 06:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/ĐU

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 271
Tin đã đưa