Đảng bộ sở

title Đảng Bộ Sở

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 22/07/2022, 08:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2022, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức học Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Sở Xây dựng do Đồng chí Trần Hoàng Quân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì, cùng sự tham dự của 394 đảng viên.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, các đại biểu sẽ được học tập, quán triệt, các chuyên đề gồm:

+ Chuyên đề 1: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, do Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt.

 

+ Chuyên đề 2: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, do Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt.

+ Chuyên đề 3: “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”, do Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt.

+ Chuyên đề 4: “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, do Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân. Đặc biệt, góp phần đưa nghị quyết hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế- xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 427
Tin đã đưa