Đảng bộ sở

title Tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ

Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện công khai kết luận thanh tra các cấp theo quy định của pháp luật tại Sở Xây dựng (Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng)
Thứ tư, 04/05/2022, 07:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Nghị quyết số 19-NQ/ĐU

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 231
Tin đã đưa