Đảng bộ sở

title Tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ

Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện Đề án chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2045 và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030 (Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng)
Thứ tư, 04/05/2022, 07:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Nghị quyết số 18-NQ/ĐU

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 303
Tin đã đưa