Đảng bộ sở

title Tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ

Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (Nghị quyết số 46-NQ/ĐU ngày 04/01/2022 của Đảng ủy Sở Xây dựng)
Thứ tư, 04/05/2022, 08:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Nghị quyết số 46-NQ/ĐU

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 252
Tin đã đưa